TERMINI TRENINGA OD 22.06 do 01.09

PRVA GRUPA 

PON-SRED-PET 19:30h

DRUGA I TREĆA GRUPA

SVAKI DAN 10:00h

ČETVRTA, PETA I SENIORI

SVAKI DAN 08:00h

 

VAŠ SPORT-KEY